Kategorie więcej
Producenci
Cennik

HTML   CSV

Info

rankingSklepy internetowe - Ranking!


rankingNajlepsze produkty - Ranking!


cenyDołącz do nas i reklamuj produkty!


sklepNie masz sklepu, załóż go w 2 minuty i testuj za darmo!

Zobacz również
 

Regulamin serwisu


RegulaminI. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy oferujący porównywanie cen poprzez witrynę www.szoker.pl i i innych domen w domenie szoker.pl (określanego dalej jako "Szoker.pl") pozostaje w posiadaniu firmy "sStore" z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Czecha 2C/10. Firma sStore posiada wpis do ewidencji gospodarczej o numerze 86311 wydanym przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Firma legitymuje się również numerem ewidencyjnym NIP 577-180-37-97, a także numerem Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej, w skrócie REGON 241063904.

2. Szoker.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.szoker.pl  i innymi domenami w domenie szoker.pl. Elementarnym przeznaczeniem serwisu jest prezentacja i porównanie produktów oferowanych przez sklepy internetowe.

3. Szoker.pl w swoim serwisie prezentuje ofertę handlową sklepów internetowych, zwanych w dalszej części Regulaminu Kontrahentami, lub Sklepami.


II. Korzystanie z serwisu

4. Szoker.pl oferuje wyłącznie usługę porównywania cen i produktów. Nie jest sklepem, nie działa również jako pośrednik, akwizytor lub dystrybutor produktów współpracujących z nim Kontrahentów.

5. Porównywarka cen Szoker.pl umożliwia Użytkownikowi poszukującemu informacji, zapoznanie się z opisem i danymi technicznymi produktu, a także wybór oferty najbardziej atrakcyjnej oferty.

6. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Szoker.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna.

7. Serwis Szoker.pl umożliwia Użytkownikowi:

- uzyskanie informacji o produktach oferowanych przez Kontrahentów serwisu;
- porównanie cen produktów oferowanych przez Kontrahentów;
- zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych towarów oraz Sklepów;
- zapoznanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat produktów i Sklepów;
- przeniesienie na konkretny produkt lub usługę. Dzięki czemu Użytkownik będzie automatycznie przekierowany na stronę sklepu Partnera, gdzie będzie mógł zamówić usługę lub dokonać zakupu towaru.

8. Jednocześnie informujemy, iż Szoker.pl dokładać będzie wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronach serwisu były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Jednakże, aby sprawdzić pełną aktualność ceny, opisu oraz dostępność towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, w którym dana oferta została zaprezentowana.

9. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie Szoker.pl.

10. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Szoker.pl umieszczać w innych serwisach internetowych danych, a umieszczonych w Serwisie Szoker.pl. Ani pod postacią pierwotną, ani przy użyciu jakiejkolwiek modyfikacji. Zakazuje się również jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z serwisu Szoker.pl.


III. Prawa i obowiązki Użytkownika

11. Użytkownikami serwisu Szoker.pl mogą być osoby indywidualne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

12. Użytkownik serwisu może przeglądać opisy produktów i usług oraz porównywać oferty różnych Kontrahentów.

13. Szoker.pl może publikować w serwisie Szoker.pl oraz innych porównywarkach należących do sStore w całości lub we fragmentach treści zamieszczonych przez zarejestrowanych Użytkowników. Są to między innymi komentarze lub oceny dotyczące towarów, usług lub Sklepów.

14. Za wypowiedź Użytkownika jest uznana informacja bądź jej fragment umieszczony przez Użytkownika w Serwisie Szoker.pl i innych w domenach szoker.pl. Są to między innymi opinie na temat produktów lub Sklepów oraz oceny produktów lub Sklepów.

15. Użytkownik zobowiązuje się, iż jego wypowiedzi będą związane z oceną tych produktów lub usług, na karcie których ta wypowiedź się znalazła.

16. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Szoker.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail oraz dowolne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, pseudonim). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi oraz udostępniane Sklepom, których wypowiedź dotyczy.

17. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedzi nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie Szoker.pl i innych w domenach szoker.pl.

18. Szoker.pl nie ingeruje w wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji, w szczególności gdy:

- naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej;
- Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym;
- zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż opiniowany Sklep oraz porównywarek cen innych niż Szoker.pl;
- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób niezwiązanych z wypowiedzią;
- naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej;
- zmierzają do sztucznego zawyżenia bądź zaniżenia wiarygodności Sklepu bądź w inny sposób świadomie wprowadzają w błąd.


IV. Polityka prywatności

19. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Szoker.pl. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Szoker.pl, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z serwisu Szoker.pl nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

20. Szoker.pl przestrzega wytycznych Polityki prywatności i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego usług i odwiedzających serwis.

21. Szoker.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

22. Serwis Szoker.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania treści Użytkownika innym serwisom oraz ich publikacji w serwisach innych niż Szoker.pl.

23. W celu realizacji Państwa uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych

24. Wgląd w dane osobowe Użytkowników mają wyłącznie osoby, które uzyskały odpowiednie upoważnienie od Szoker.pl.

25. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.


V. Postanowienia końcowe

26. Szoker.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Szoker.pl oraz Wyszukiwarki, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu Szoker.pl lub Wyszukiwarki przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

27. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności Serwisu Szoker.pl lub Wyszukiwarki oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: pomoc@szoker.pl lub info@szoker.pl .

28. Szoker.pl nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Sklepom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania.

29. Szoker.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych Serwisu Szoker.pl oraz Wyszukiwarki.

30. Powyższy regulamin obowiązuje od 30.07.2010r.


Szoker.pl. zapewnia swoim Użytkownikom i Kontrahentom prawa wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


Kontynuuj